27/10/2020 07:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng bom ở Siêng Phan

Tác giả: Phạm Tiến Duật

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi zinbin vào 28/08/2007 11:58

 

Tôi ở xa Siêng Phan
Nghe bom dội đêm ngày
Ầm ì tiếng tàu bay
Vọng vào trong trí nhớ

Tôi đến gần Siêng Phan
Nghe bom ầm ầm nổ
Cỏ cây cũng chẳng yên
Tiếng bom như tiếng thú

Tôi đứng giữa Siêng Phan
Cao hơn tiếng bom là khe đá tiếng đàn
Tiếng mìn công binh phá đá
Tiếng điếu cày rít lên thong thả
Tiếng oai nghiêm xe rú máy trên đường

Thế đấy giữa chiến trường
Nghe tiếng bom rất nhỏ!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Tiến Duật » Tiếng bom ở Siêng Phan