21/08/2019 23:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Một đời người quá ngắn”

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 17:14

 

Một đời người quá ngắn
Một ngày sao quá dài
Bao nhiêu Sao Hôm lặn
Chẳng mọc thành Sao Mai
8-1992

Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » “Một đời người quá ngắn”