29/10/2020 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh Đàn Đạo Tế cổ luỹ
經檀道濟故壘

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2014 13:32

 

Nguyên tác

萬里長城壞,
荒營野草秋。
秣陵多士女,
獨唱白符鳩。

Phiên âm

Vạn lý trường thành hoại,
Hoang dinh dã thảo thu.
Mạt Lăng[1] đa sĩ nữ,
Độc xướng "Bạch phù cưu[2]".

Dịch nghĩa

Thành cũ trên con đường dài vạn dặm đã đổ nát,
Doanh trại bỏ hoang cho cỏ thu mọc.
Kỹ nữ có học thức ở Mạt Lăng,
Chỉ hát bài "Bạch phù cưu".

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường vạn dặm thành xưa đổ nát
Doanh trại hoang bát ngát cỏ thu
Mạt Lăng ca kỹ nhớ xưa
Chỉ ưa ca "Bạch phù cưu" một bài
Đàn Đạo Tế (?-436), người đời Tống (Nam Bắc triều), quê huyện Kim, tỉnh Sơn Đông, làm võ tướng dưới quyền Lý Dụ. Khi Dụ được lệnh bắc phạt, Tế làm tiên phong, đánh chiếm được Lạc Dương, Hứa Xương. Sau đó ông thăng tới chinh nam đại tướng quân, nhưng bị họ Lưu đố kỵ tìm cách hãm hại, Tế và tám người con đều bị giết. Tác giả cảm khái họ Đàn có vận mệnh giống mình, nên làm bài này năm 826 trên đường từ Hà Châu về Lạc Dương, nhân đi qua thành cũ của họ Đàn.

[1] Tên ải nay ở huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô.
[2] Tên ca khúc, trong đó có nhắc tới chữ "tế" nhiều lần, như để ngầm tiếc thương họ Đàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Kinh Đàn Đạo Tế cổ luỹ