15/08/2020 04:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuyền không bánh lái thuyền quày

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 11:16

 

Thuyền không bánh lái thuyền quày,
Em không cha mẹ ai bày em nên?
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thuyền không bánh lái thuyền quày