03/12/2021 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Diane xẻ dọc rừng ngàn”
“Diane étant en l’épaisseur d’un bois”

Tác giả: Louise Labé

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/07/2021 16:45

 

Nguyên tác

Diane étant en l’épaisseur d’un bois,
Après avoir mainte bête assénée,
Prenait le frais, de Nymphes couronnée.
J’allais rêvant, comme fais mainte fois,

Sans y penser, quand j’ouïs une voix
Qui m’appela, disant: Nymphe étonnée,
Que ne t’es-tu vers Diane tournée?
Et, me voyant sans arc et sans carquois:

Qu’as-tu trouvé, ô compagne, en ta voie,
Qui de ton arc et flèches ait fait proie?
- Je m’animai, réponds-je, à un passant,

Et lui jetai en vain toutes mes flèches
Et l’arc après; mais lui, les ramassant
Et les tirant, me fit cent et cent brèches.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Diane xẻ dọc rừng ngàn,
Sau khi đấu với cả đàn thú hoang,
Để cho Tiên nữ đăng quang,
Em mơ, như đã bao lần trong đêm,

Khi nghe giọng nói dịu êm
Bảo em: Tiên nữ ngạc nhiên không nào,
Diane không ngoái lại sao?
Để nhìn em chẳng cúi đầu và run:

Thấy gì, hỡi bạn đồng hành,
Cung tên anh đã để dành đi săn?
- Em làm như quá lăng xăng,

Đánh rơi hết cả mũi tên của chàng
Cất cung; anh, nhặt nhẹ nhàng
Một trăm lẻ một phần trăm lỗi mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Labé » “Diane xẻ dọc rừng ngàn”