23/05/2022 19:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ Đề Đạo Tràng

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 07:34

 

Thắng ma quân giữa rừng sâu
Bồ-đề sừng sững đêm thâu cứu người
Không thành đạo, quyết không rời
Kiên định chí nguyện, rực tươi tâm thiền

Phật là thầy của nhân thiên
Phật là tối thắng, sạch phiền não không
Phật là thanh tịnh cõi lòng
Chánh đẳng, Chánh giác... ung dung đạo thành
Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Bồ Đề Đạo Tràng