18/05/2024 13:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng môn nhân Nguyễn Kiên
贈門人阮堅

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2016 18:00

 

Nguyên tác

渭潢江上寄茅廬,
知子窮中志自如。
天運否中還復泰,
豐年多杜水多魚。

Phiên âm

Vị Hoàng giang thượng ký mao lư,
Tri tử cùng trung chí tự như.
Thiên vận phủ trung hoàn phục thái,
Phong niên đa đỗ thuỷ đa ngư.

Dịch nghĩa

Nương náu trong túp lều cỏ bên sông Vị Hoàng
Biết anh trong cảnh cùng chí vẫn như vậy
Vận trời hết bĩ rồi lại thái
Năm được mùa nhiều đỗ, cá đầy sông

Bản dịch của Kim Anh

Túp lều nương náu bên sông
Biết anh trong cảnh khốn cùng vẫn vui
Vận trời hết héo lại tươi
Được mùa lúa cá, tiếng cười đầy sông
Lạc khoản: “Cửu nguyệt nhị thập nhật” 九月二十日 (Ngày 20 tháng 9).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Tặng môn nhân Nguyễn Kiên