04/12/2020 12:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim sâu tập hót

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 19:44

 

Những hạt sương mát dịu
Đang khiêu vũ trên cành
Bầu trời rất là xanh
Chị nắng vàng nhảy nhót

Chú chim sâu tập hót
Rướn cổ, miệng mở to
Fà sol la mì đô
Đồ rê mi là sí...

Bác gió về phối khí
Lá xôn xao hoà âm
Dạo một khúc dương cầm
Chim sâu cao giọng hót

Trái trên cành thơm ngọt
Mở đôi mắt tròn xoe
Tất cả lắng tai nghe
Đồ rê mì la sí...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Chim sâu tập hót