24/07/2024 18:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phù Phong hào sĩ ca
扶風豪士歌

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 09:03

 

Nguyên tác

洛陽三月飛胡沙,
洛陽城中人怨嗟。
天津流水波赤血,
白骨相撐如亂麻。
我亦東奔向吳國,
浮雲四塞道路賒。
東方日出啼早鴉,
城門人開掃落花。
梧桐楊柳拂金井,
來醉扶風豪士家。
扶風豪士天下奇,
意氣相傾山可移。
作人不倚將軍勢,
飲酒豈顧尚書期。
雕盤綺食會眾客,
吳歌趙舞香風吹。
原嘗春陵六國時,
開心寫意君所知。
堂中各有三千士,
明日報恩知是誰。
撫長劍,一揚眉。
清水白石何離離,
脫吾帽,向君笑。
飲君酒,為君吟。
張良未逐赤松去,
橋邊黃石知我心。

Phiên âm

Lạc Dương tam nguyệt phi Hồ sa,
Lạc Dương thành trung nhân oán ta.
Thiên Tân lưu thuỷ tam xích huyết,
Bạch cốt tương sanh như loạn ma.
Ngã diệc Đông môn hướng Ngô quốc,
Phù vân tứ tắc đạo lộ xa.
Đông phương nhật xuất đề tảo nha,
Thành môn nhân khai tảo lạc hoa.
Ngô đồng dương liễu phất kim tỉnh,
Lai tuý Phù Phong hào sỹ gia.
Phù Phong hào sỹ thiên hạ kỳ,
Ý khí tương khuynh sơn khả di.
Tác nhân bất ý tướng quân thế,
Ẩm tửu khởi cố thượng thư kỳ.
Điêu bàn ỷ thực hội chứng khách,
Ngô ca Triệu vũ hương phong xuy.
Nguyên, Thường, Xuân, Lăng lục quốc thì,
Khai tâm tả ý quân sở tri.
Đường trung các hữu tam thiên sĩ,
Minh nhật báo ân tri thị thuỳ.
Phủ trường kiếm, nhất dương mi,
Thanh thuỷ bạch thạch hà ly ly.
Thoát ngô mạo, hướng quân tiếu,
Ẩm quân tửu, vị quân ngâm.
Trương Lương vị tuỳ Xích tùng khứ,
Kiều biên Hoàng Thạch tri ngã tâm.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thành Lạc Dương tháng ba cát bụi,
Người Lạc Dương bao nỗi oán than.
Thiên Tân ba thước máu tràn,
Chất chồng xương trắng tựa ngàn gốc mai.
Nước Ngô, ta chạy dài mới tới,
Đường thì xa mây nổi tứ bề.
Quạ kêu nắng chói đầu khe,
Cửa thành ai đó quét hoa sớm ngày.
Giếng vàng, lá ngô bay trước gió,
Ta say nhà hào sĩ Phù Phong.
Con người kỳ lạ vô song,
Núi nghiêng ý chí giót trong một người.
Quyền quan tướng cũng thôi chẳng dựa,
Triều đình coi cũng nhỏ khi say.
Rượu ngon nhắm tốt sẵn bày,
Ca Ngô, múa Triệu, gió đầy hương thơm.
Hỡi Nguyên, Lăng, Xuân, Thường lục quốc,
Nỗi lòng ư, ta thuộc từ lâu.
Nhà nghìn kẻ sĩ thiếu đâu,
Mà khi khốn khó kẻ nào đền ơn.
Gươm đã vỗ, mày đã giương,
Nước xanh đá trắng đẹp dường cõi tiên.
Hướng về bạn huyên thuyên cười cợt,
Hát vì anh, say khướt vì anh.
Trương Lương chưa đến Xích Tùng,
Mà ông Hoàng Thạch trong lòng đã hay.
(Năm 756)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Phù Phong hào sĩ ca