23/10/2021 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bằng Vi thiếu phủ Ban mịch tùng thụ tử
憑韋少府班覓松樹子

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 23:00

 

Nguyên tác

落落出群非櫸柳,
青青不朽豈楊梅。
欲存老蓋千年意,
為覓霜根數寸栽。

Phiên âm

Lạc lạc xuất quần phi cử liễu[1],
Thanh thanh bất hủ khởi dương mai[2].
Dục tồn lão cái thiên niên ý,
Vị mịch sương căn số thốn tài.

Dịch nghĩa

Cao vút khỏi đám, không như cây cử liễu,
Xanh xanh không hề héo như cây dương mai.
Có ý muốn giữ cái thân già tới ngàn năm,
Thì nên coi trồng cái cây có rễ cứng to tới vài tấc này.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cao vút trên trời thường khác liễu,
Xanh um không uá chẳng như mai.
Ý muốn thân cây sống trăm tuổi,
Thì trồng gốc cứng rễ to dầy.
(Năm 760)

[1] Một loại cây thân cao tới 20m, lá có thể dùng làm thuốc.
[2] Cây cao chừng 6m, có trái chín vào mùa hè.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bằng Vi thiếu phủ Ban mịch tùng thụ tử