12/08/2020 01:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô kia cắt cỏ bên sông (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2019 16:22

 

Cô kia cắt cỏ bên sông,
Cái váy thì cộc cái lông thì dài.
Thuyền chài nó trả quan hai,
Thưa rằng: Chẳng bán để dài quét sân.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cô kia cắt cỏ bên sông (II)