29/02/2024 06:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô tửu hành
沽酒行

Tác giả: Thẩm Minh Thần - 沈明臣

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 22:07

 

Nguyên tác

江上放船如放馬,
波聲不歇帆不下。
才發金陵又晉陵,
勢傾千里龍驤者。
世間快事能幾何,
對君沽酒君唱歌。
君不見:
昨日行人說往事,
惡風三月坐黃河。

Phiên âm

Giang thượng phóng thuyền như phóng mã,
Ba thanh bất hiết phàm bất hạ.
Tài phát Kim Lăng hựu Tấn Lăng,
Thế khuynh thiên lý long tương giả.
Thế gian khoái sự năng kỷ hà,
Đối quân cô tửu quân xướng ca.
Quân bất kiến:
Tạc nhật hành nhân thuyết vãng sự,
Ác phong tam nguyệt toạ Hoàng Hà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đi thuyền trên sông như cưỡi ngựa,
Tiếng sóng không ngưng buồm không hạ.
Xuất từ Kim Lăng rồi Tấn Lăng,
Giống rồng vút lên ngàn dặm xa.
Thế gian đại hĩ được mấy lần,
Mua rượu cho anh anh hát đi.
Anh thấy không:
Hôm qua có người nói chuyện cũ,
Gió dữ tháng ba phạm Hoàng Hà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Minh Thần » Cô tửu hành