03/04/2023 06:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáo thụ tạp vịnh kỳ 4
教授雜詠其四

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2008 05:07

 

Nguyên tác

名人選小說,
入線雲有限。
雖有望遠鏡,
無奈近視眼。

Phiên âm

Danh nhân tuyển tiểu thuyết,
Nhập tuyến vân hữu hạn.
Tuy hữu vọng viễn cảnh,
Vô nại cận thị nhãn.

Bản dịch của Phan Văn Các

Danh nhân tuyển tiểu thuyết
Rằng hạn chế đường vào
Dầu có kính viễn vọng
Mắt cận thị biết sao!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Giáo thụ tạp vịnh kỳ 4