10/08/2022 05:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu kinh kỳ 3
收京其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 23:09

 

Nguyên tác

汗馬收宮闕,
春城鏟賊壕。
賞應歌杕杜,
歸及薦櫻桃。
雜虜橫戈數,
功臣甲第高。
萬方頻送喜,
無乃聖躬勞。

Phiên âm

Hãn mã thu cung khuyết,
Xuân thành sạn tặc hào.
Thưởng ưng ca đệ đỗ,
Quy cập tiến anh đào.
Tạp lỗ hoành qua số,
Công thần giáp đệ cao.
Vạn phương tần tống hỉ,
Vô nãi thánh cung lao.

Dịch nghĩa

Ngựa mồ hôi máu đã thu lại được kinh đô,
Thành xuân san bằng hào do giặc đào.
Ban thưởng nên nghĩ tới người không thân thiết,
Thâu nhận những kẻ tiến dâng anh đào.
Bọn giặc cỏ chịu buông dáo,
Các vị quan được chức tước cao.
Vạn nơi dần dà vui vẻ,
Hết ngại thân thể nhà vua phải vất vả.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngựa quý lấy lại cung,
Thành xuân giặc sạch vết.
Anh đào dâng hãy thu,
Dân khổ kia nên xót,
Giặc cỏ đã buông gươm,
Công thần chức tước tốt.
Nơi nơi dần dần vui,
Thân vua chẳng sợ mệt.
(Năm 757)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu kinh kỳ 3