25/01/2020 20:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió sớm

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 27/11/2012 09:45

 

Gió sớm đã nghe trời xứ lạ
Mưa tàn còn tưởng bóng ma quen
Khó ghi rất mực nhưng mà vẫn
Dễ tạc vô ngần há dám quên
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Gió sớm