19/08/2022 04:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu yến quan kỹ
小宴觀妓

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 11:16

 

Nguyên tác

妙舞清歌諧鳳管,
匏絃輕撥捉鴛忖。
風吹黃裡歌金粟,
洞照重門午夜聞。

Phiên âm

Diệu vũ thanh ca hài phượng quản,
Bào huyền khinh bát tróc uyên thôn.
Phong xuy hoàng lý ca kim túc,
Đỗng chiếu trùng môn ngọ dạ văn.

Dịch nghĩa

Dáng múa đẹp, tiếng hát trong ăn nhịp cùng tiếng sáo phượng,
Tiếng đàn bầu gẩy nhẹ như nắm bắt được nỗi lòng đôi uyên ương.
Gió thổi trong nhà vàng ca ngợi cuộc sống no đủ,
Tiếng ca thấu suốt qua các tầng cửa, canh khuya văng vẳng.

Bản dịch của Trần Văn Quý

Dáng đẹp giọng trong hoà sáo phượng,
Tơ đồng nhẹ lướt quyện lời uyên.
Ấm no tiếng hát theo lời gió,
Văng vẳng tầng lầu lúc nửa đêm.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Tiểu yến quan kỹ