21/05/2022 05:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lê Đại Hành

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 15/10/2011 03:37

 

Lê Đại Hành, quê Thanh Liêm
Võ văn thao lược, lại thêm hùng tài
Cùng Đinh Bộ Lĩnh chung vai
Dẹp yên nội loạn trong ngoài uy danh
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Lê Đại Hành