04/10/2022 11:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bằng Hà thập nhất thiếu phủ Ung mịch khi mộc tài
憑何十一少府邕覓榿木栽

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 22:57

 

Nguyên tác

草堂塹西無樹林,
非子誰復見幽心。
飽聞榿木三年大,
與致溪邊十畝陰。

Phiên âm

Thảo đường tiệm tây vô thụ lâm,
Phi tử thuỳ phục kiến u tâm.
Bão văn khi mộc tam niên đại,
Dữ trí khê biên thập mẫu âm.

Dịch nghĩa

Cái rãnh bên phía tây nhà cỏ không có rừng,
Trừ ông ra, ai là người hiểu được cái lòng tìm cảnh nhàn này.
Nghe nói nhiều về loại cây vối này chỉ cần ba năm là lớn,
Nên đem trồng bên suối sẽ tạo ra bóng mát cho cả mười mẫu đất.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tây nhà cỏ, mương không rừng cây,
Nếu không ai hiểu lòng nhàn này.
Cây vối nghe nói ba năm lớn,
Mười mẫu bên khe mang trồng đây.
(Năm 760)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bằng Hà thập nhất thiếu phủ Ung mịch khi mộc tài