03/02/2023 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ ta

Tác giả: Đặng Nguyệt Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/09/2022 06:10

 

Con cò mày đi ăn đêm
Mẹ ta chân cứng đá mềm cò ơi
Chín mươi bảy năm cuộc đời
Mẹ ta lặn lội ngược xuôi giống cò!...
Nguồn: Thơ lẻ, Đặng Nguyệt Anh, NXB Hội nhà văn, 2022

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Nguyệt Anh » Mẹ ta