29/01/2023 10:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chế sư

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 13:19

 

Chẳng phải Ngô[1] chẳng phải ta,
Đầu thì trọc lốc áo không tà.
Oản dâng trước mặt dăm ba phẩm,
Vãi nấp sau lưng sáu bảy bà.
Khi cảnh khi tiu khi chũm choẹ[2],
Giọng hì giọng hỉ giọng hi ha.
Tu lâu có nhẽ lên sư cụ,
Ngất nghểu toà sen nọ đó mà.
(Theo bản khắc 1922)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Nhạo sư

Chẳng phải Ngô mà chẳng phải ta,
Đầu thì trọc lốc áo không tà.
Oản dâng trước mặt dăm ba phẩm,
Vãi nấp sau lưng sáu bảy bà.
Khi cảnh khi tiu khi chũm choẹ,
Giọng thầy giọng khách giọng hi ha.
Tu lâu có nhẽ lên sư cụ,
Ngất nghểu toà sen nọ đó mà.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
[1] Chỉ người Trung Hoa nói chung.
[2] Cảnh, tiu, chũm choẹ là các nhạc khí bằng đồng thuộc bộ gõ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Chế sư