01/04/2023 18:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan kỳ 06
蘭其六

Tác giả: Tạ Thiên Huân - 謝天燻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:06

 

Nguyên tác

幾對冰花嗟白首,
獨期霜降抱丹心。
莫愁環堵無餘物,
猶有幽蘭與素琴。

Phiên âm

Kỷ đối băng hoa ta bạch thủ,
Độc kỳ sương giáng bão đan tâm.
Mạc sầu hoàn đổ vô dư vật,
Do hữu u lan dữ tố cầm.

Dịch nghĩa

Mấy lần ngồi trước đoá hoa băng tuyết, than thở đến bạc đầu,
Riêng hẹn với mình dù trong sương giá, vẫn giữ tấm lòng son.
Đừng buồn tường vách chung quanh không có gì khác nữa,
Còn có khóm lan u nhã với cây đàn tự năm nào!

Bản dịch của Song Tuyết

Hoa tuyết vừa năm kể bạc đầu
Hẹn cùng sương gió giữ thanh cao
Buồn chi kìm hãm trơ tường vách
Còn đó cầm lan tự thuở nào.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Thiên Huân » Lan kỳ 06