06/07/2020 15:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân Chung Doãn vấn cập Đặng Thiếu phó tôn đài nhân đại khoa danh đạo thúc quật tác

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 16/04/2017 20:51

 

Phiên âm

Thập cửu niên tiền ủng sứ mao
Yên Kinh kỳ cấu nhất hùng mao
Khí lăng Hành Lĩnh thiên tằng thuý
Văn áp Cù Đường thập trượng đào
Lan thất kinh tuần hương tiếu thoại
Tao đàn tằng thứ ngọc thôi xao
Tầm Giang ích thuận bằng phong ký
Thuần tuý kim do lạc thái đào

Dịch nghĩa

Mười chín năm trước đi dưới cờ sứ bộ
Đến Yên Kinh gặp gỡ kỳ thú với người bạn có hùng tâm
Chí khí cao hơn núi Hành Sơn (còn gọi là Thái Sơn) nghìn lớp biếc
Văn chương át cả sóng cao mười trượng ở thác Cù Đường
Mấy tuần cùng nhau trò chuyện vui vẻ ở nhà khách
Những vần thơ trau chuốt như tiếng ngọc vang giữa thi đàn
Gửi thơ này theo con thuyền thuận gió trên Tầm Giang
Chén rượu thuần đến nay vẫn ngây ngất say

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Yên Kinh mười chín năm rồi
Khi còn theo Sứ gặp người tri ân
Chí vươn ngang tựa Thái Sơn
Văn chương át sóng Cù Đường thác cao
Mấy tuần tâm đắc cùng nhau
Thi đàn tiếng ngọc ngọt ngào vần thơ
Tầm Giang theo gió gửi thư
Rượu thuần ngây ngất đến giờ vẫn say
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Nhân Chung Doãn vấn cập Đặng Thiếu phó tôn đài nhân đại khoa danh đạo thúc quật tác