26/09/2022 11:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Mãn Tử
何滿子

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 17:17

 

Nguyên tác

故國三千里,
深宮二十年。
一聲何滿子,
雙淚落君前。

Phiên âm

Cố quốc tam thiên lý,
Thâm cung nhị thập niên.
Nhất thanh “Hà Mãn Tí (Tử)”,
Song lệ lạc quân tiền.

Dịch nghĩa

Ở xa nước cũ ba nghìn dặm,
Trong chốn thâm cung đã hai mươi năm.
Vừa nghe âm thanh của điệu “Hà Mãn Tí (Tử)”,
Đôi dòng lệ của ta đã rơi trước chàng.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Xứ cũ ba ngàn dặm cách xa,
Thâm cung, hai chục cái xuân qua.
Chợt nghe thanh điệu Hà Mãn Tí,
Trước điện vua nhoà lệ ướt sa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Hà Mãn Tử