29/09/2022 08:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam hương tử - Phú quy
南鄉子-賦歸

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/09/2014 02:08

 

Nguyên tác

歸夢寄吳墻,
水驛江程去路長。
想見芳洲初繫纜,
斜陽,
煙樹參差認武昌。

秋鬢點新霜,
曾是朝衣染御香。
重到故鄉交舊少,
凄涼,
卻恐他鄉勝故鄉。

Phiên âm

Quy mộng ký ngô tường,
Thuỷ dịch giang trình khứ lộ trường.
Tưởng kiến phương châu sơ hệ lãm,
Tà dương,
Yên thụ sâm si nhận Vũ Xương.

Thu mấn điểm tân sương,
Tằng thị triều y nhiễm ngự hương.
Trùng đáo cố hương giao cựu thiểu,
Thê lương,
Khước khủng tha hương thắng cố hương.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Đáp thuyền về quê cũ
Trạm nghỉ sông xa vạn dặm đường
Bãi sông còn nhớ khi thuyền đậu
Chiều xuống
Rừng rậm mây mù đó Vũ Xương

Tóc thêm vài sợi bạc
Vạt áo chầu vua đượm khói hương
Bạn cũ nếu nay đều vắng cả
Chán thật
Thà sống xa nhà lại vẫn hơn
Bài này làm năm Thuần Hy thứ 5 (1178) khi Lục Du từ Tứ Xuyên trở về miền đông thăm nhà sau 9 năm xa cách.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Nam hương tử - Phú quy