05/12/2021 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi tu Phật bắt ăn chay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2015 09:20

 

Đi tu Phật bắt ăn chay,
Thị chó ăn được, thịt cầy thì không.
Khảo dị:
Đi tu Phật bắt ăn chay,
Thịt chó ăn được thịt cầy phải kiêng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi tu Phật bắt ăn chay