03/02/2023 06:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai thứ mộng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/09/2020 09:05

 

Máu hồn đã chảy đến không gian
Muốn nhập tình nhân giọt mật gần
Trộn nốt tâm tình hai thứ mộng
Làm hình biển cả dợn miên man.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hai thứ mộng