18/06/2021 01:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Chu giám kỷ Tứ Phụ
酬朱監紀四輔

Tác giả: Cố Viêm Vũ - 顧炎武

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2014 14:50

 

Nguyên tác

十載江南事已非,
與君辛苦各生歸。
愁看京口三軍潰,
痛說揚州十日圍。
碧血未消今戰壘,
白頭相見舊徵衣。
東京朱祜年猶少,
莫向尊前嘆式微。

Phiên âm

Thập tải Giang Nam sự dĩ phi,
Dữ quân tân khổ các sinh quy.
Sầu khan Kinh Khẩu tam quân hội,
Thống thuyết Dương Châu thập nhật vi.
Bích huyết vị tiêu kim chiến luỹ,
Bạch đầu tương kiến cựu trưng y.
Đông Kinh Chu Hỗ niên do thiểu,
Mạc hướng tôn tiền thán “Thức vi[1]”.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Giang Nam biến đổi chục năm rày
Sống ót cùng nhau trải đắng cay
Kinh Khẩu buồn nghe trăm trận vỡ
Dương Châu sầu nhắc bảy ngày vây
Máu đào chiến luỹ còn nguyên vết
Đầu bạc chinh y tưởng những ngày
Chu Hỗ Đông Kinh đang tuổi trẻ
Chớ hoài chí khí gửi làng say
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003
[1] Tên một bài trong Kinh thi, nói về việc bỏ quan về sống an nhàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Viêm Vũ » Thù Chu giám kỷ Tứ Phụ