04/12/2022 13:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nắng ru miền khắc khoải

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/03/2021 18:26

 

Nắng phơi cho lá thêm giòn
Cho xanh ngắt mặt trên con mắt mờ
Tháng Ba trở lại ơ thờ
Đứng trong hiu hắt bên bờ nổi trôi!

Sài Gòn tên vẫn trên môi
Ngọc xưa dù đã tơi bời héo hon
Áo xưa dù có hao mòn
Trên thương tích cũ vẫn còn hương bay

Như em với anh còn đây
Thương trang sách cũ chưa phai nhạt đời
Tháng Ba nắng đổ bồi hồi
Cho ta thương nhớ một trời hương xưa

Tháng Ba nắng đổ bụi đưa
Vì đau sông núi em chưa trở về
Tháng Ba ngày nắng lê thê
Trên miền yêu dấu não nề chưa tan!
Mùa hạ 2 ngàn 14.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Nắng ru miền khắc khoải