24/03/2023 16:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiếp con quay

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 18:13

 

Giời sinh ra tớ kiếp con quay
Quay tít mù xanh nghĩ cũng hay
Lì mít giang sơn khi tróng[1] mặt
Đùng lăn thiên địa lúc rời tay
Lăng băng trần thế, đi đi, đứng
Nghiêng ngả quan hà, tỉnh tỉnh, say
Thân tớ ví to bằng quả đất
Cũng cho thiên địa có đêm ngày
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918
[1] Chóng, trong nguyên bản tác giả viết là “tróng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Kiếp con quay