22/05/2022 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên núi Dục Thuý bài 2

Tác giả: Đặng Vũ Trợ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 21:02

 

Phẩm đề tinh những cánh làng thơ,
Vách đá rêu xanh chữ chửa mờ.
Cảnh khéo ưa người, người mến cảnh,
Ai hay nối gót cụ Trương xưa.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Vũ Trợ » Lên núi Dục Thuý bài 2