30/05/2024 19:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Hán
江漢

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2005 14:09

 

Nguyên tác

江漢思歸客,
乾坤一腐儒。
片雲天共遠,
永夜月同孤。
落日心猶壯,
秋風病欲蘇。
古來存老馬,
不必取長途。

Phiên âm

Giang Hán tư quy khách
Càn khôn nhất hủ nho
Phiến vân thiên cộng viễn
Vĩnh dạ nguyệt đồng cô
Lạc nhật tâm do tráng
Thu phong bệnh dục tô
Cổ lai tồn lão mã
Bất tất thủ trường đồ

Dịch nghĩa

Ở Giang Hán có người nhớ quê
Trong trời đất có ông đồ gàn
Đám mây với trời cùng xa tít
Đêm dài với trăng cùng cô đơn
Mặt trời lặn,lòng vẫn hăng hái
Gió thu thổi,bệnh sắp bớt rồi
Xưa nay còn lại con ngựa già
Cần chi phải có tài chạy đường dài

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Giang Hán mơ quê cũ
Càn khôn một bác đồ
Mây cùng trời tít tắp
Đêm với nguyệt đơn cô
Chí mạnh khi ngày xế
Bệnh lùi lúc gió thu
Ngựa già còn lại đó
Sá kể sức trường đồ.
(Khoảng năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang Hán