18/09/2020 19:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ về [Gọi kêu]

Tác giả: Quách Tấn

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2018 21:53

 

Giấc mộng nghìn xưa đương mải mê,
Vùng nghe cảm hứng báo Thơ về.
Sóng mài nghiên biển ngòi non chấm,
Gió trải tờ mây chữ nhạn đề.
Vồn vã tiếng dương ngâm lại đọc,
Rỡ ràng sắc rớn điểm rồi phê.
Tứ tràn ra mãi trong cao rộng...
Thiên nữ bưng hoa rắc xuống tề.
Nguồn:
1. Quách Tấn, Mùa cổ điển (tái bản lần thứ 1), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1960
2. Quách Tấn, Mùa cổ điển, NXB Thuỵ Ký, 1941

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Tấn » Thơ về [Gọi kêu]