09/08/2020 02:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trầu em têm tối hôm qua

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Hoa Phong Lan vào 25/09/2007 15:41

 

Trầu em têm tối hôm qua,
Buộc trong dải yếm mở ra mời chàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trầu em têm tối hôm qua