27/11/2020 10:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mậu Dần niên tứ nguyệt thập lục dạ thù An Lạc tự chủ kinh tế bộ trưởng Nguyễn Khoa Kỳ tiên sinh lục thập thọ chiêu ẩm
戊寅年四月十六夜酬安樂寺主經濟部長阮科淇先生六十壽招飲

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 21/01/2015 13:40

 

Nguyên tác

花甲新筵舊日賓,
相招寺主漢儒臣。
少年同學多佳士,
老大成名幾故人。
貝葉頻翻知有佛,
袈裟未著恐霑塵。
水光山色逢明月,
今夕團圓炤此身。

Phiên âm

Hoa giáp tân diên cựu nhật tân,
Tương chiêu tự chủ Hán nho thần.
Thiếu niên đồng học đa giai sĩ,
Lão đại thành danh kỷ cố nhân.
Bối diệp[1] tần phiên tri hữu Phật,
Ca sa vị trước khủng triêm trần.
Thuỷ quang sơn sắc phùng minh nguyệt,
Kim tịch doàn viên chiếu thử thân.

Dịch nghĩa

Bạn cũ mời dự lễ thọ sáu mươi tuổi
Tiếp khách là chủ chùa, một bậc nho sĩ
Thuở thiếu thời bạn cùng lớp có nhiều người tài giỏi
Lúc lớn tuổi thành danh thì còn có mấy ai là cố nhân
Giở lần mấy tờ lá bối mới biết là có Phật
Áo cà sa chưa mặc vì sợ dính bụi trần
Cảnh trời mây nước hữu tình, gặp lúc trăng tròn vằng vặc
Chiếu sáng thân này trong dịp hội ngộ đêm nay

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Bạn xưa lễ thọ sáu mươi xuân
Mời tiệc sư đây bậc sĩ thần
Thời trẻ cùng trường nhiều kẻ giỏi
Tuổi già thành đạt mấy người thân
Giở tờ lá bối tin trời Phật
Chưa khoác cà sa sợ bụi trần
Non nước nên thơ đêm hội ngộ
Trăng tròn vằng vặc chiếu ngang chân
Mậu Dần tức năm 1938.

[1] Lá bối, do chữ "bối diệp kinh" 貝葉經 tức Kinh Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Mậu Dần niên tứ nguyệt thập lục dạ thù An Lạc tự chủ kinh tế bộ trưởng Nguyễn Khoa Kỳ tiên sinh lục thập thọ chiêu ẩm