19/10/2021 01:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đau bụng lấy bụng mà chườm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 14:06

 

Đau bụng lấy bụng mà chườm,
Nhược bằng chẳng khỏi, hoắc hương với gừng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đau bụng lấy bụng mà chườm