03/02/2023 06:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lá trăng tình

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/09/2020 09:35

 

Trồng cây núi lửa của ái ân
Mọc lá trăng tình sóng chiếu tan
Ghép mãi đôi mình thành mộng ảo
Trời trong sương hát lướt trên ngàn.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Lá trăng tình