19/01/2022 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe tin bão

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 15:03

 

Tặng con trai

Một mình nghe báo tin thời tiết
Bão về phía ấy có Trường Sa!
Nghĩ về con giữa nơi đầu sóng
Chẳng biết sau lưng tốc mái nhà!
1991

Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Nghe tin bão