11/08/2022 10:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nơi sân ga
In a railroad station

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 31/07/2021 22:38

 

Nguyên tác

We stood in the shrill electric light,
Dumb and sick in the whirling din
We who had all of love to say
And a single second to say it in.

“Good-by!” “Good-by!“—you turned to go,
I felt the train’s slow heavy start,
You thought to see me cry, but oh
My tears were hidden in my heart.

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Hai đứa lặng im dưới ánh đèn
Buồn và ngây dại, tiếng ồn chen
Lời yêu điệp điệp đem trao gửi
Trong một vài giây chẳng bỏ bèn

“Tạm biệt!” – Anh quay mặt bước đi
Chậm chạp tàu lăn bánh nặng nề
Anh không nhìn thấy mi em ướt
Nhưng tim em chứa lệ sầu bi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Nơi sân ga