11/08/2022 15:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làm ơn trả lại cho tôi
Mercy returns me

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/04/2021 15:17

 

Nguyên tác

A woman I want -
An honour I covet -
A place where I want my mind to dwell -
Then Mercy returns me
To the fretboard
And the problems of the song.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Một người phụ nữ hằng mong -
Một vinh dự tôi đem lòng ước ao -
Một nơi hồn trí gối đầu -
Rồi xin trả lại mong cầu trong tôi
Đến bên phím nhạc lả lơi
Và tôi viết nốt những lời bài ca.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » Làm ơn trả lại cho tôi