26/10/2021 06:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đè

Tác giả: Nguyễn Phan Hách

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2009 00:56

 

Mây đè lên núi
Gió đè lên cây
Sương đè lên lá
Trăng đè lên sao
Ngẫu nhiên đâu phải
Ta đè lên nhau
29-7-2006

Nguồn: Nguyễn Phan Hách, Vô tình (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phan Hách » Đè