19/01/2022 17:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tinh tinh giả nga 3
菁菁者莪 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:48

 

Nguyên tác

菁菁者莪,
在彼中陵。
既見君子,
錫我百朋。

Phiên âm

Tinh tinh giả nga,
Tại bỉ trung lăng.
Ký kiến quân tử,
Tích ngã bách bằng.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cỏ nga đã mọc rậm nhiều
Gò kia đã thấy lan đều đâm cao
Gặp người quân tử anh hào
Mừng như vừa được tặng trao trăm bằng
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tinh tinh giả nga 3