06/10/2022 15:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ thánh chế tòng Bồng Lai hướng Hưng Khánh các, đạo trung lưu xuân vũ trung xuân vọng chi tác ứng chế
奉和聖制從蓬萊向興慶閣道中留春雨中春望之作應制

Tác giả: Lý Đăng - 李憕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2008 04:48

 

Nguyên tác

別館春還淑氣催,
三宮路轉鳳凰臺。
雲飛北闕輕陰散,
雨歇南山積翠來。
御柳遙隨天仗發,
林花不待曉風開。
已知聖澤深無限,
更喜年芳入睿才。

Phiên âm

Biệt quán[1] xuân hoàn thục khí thôi,
Tam cung[2] lộ chuyển Phụng Hoàng đài[3].
Vân phi bắc khuyết khinh âm tản,
Vũ yết nam sơn[4] tích thuý lai.
Ngự liễu dao tuỳ thiên trượng phát,
Lâm hoa bất đãi hiểu phong khai.
Dĩ tri thánh trạch thâm vô hạn,
Cánh hỉ niên phương nhập duệ tài.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Biệt quán xuân về khí tốt tươi
Ba cung đường chuyển Phượng Hoàng đài
Mây bay cửa bắc hơi lan tỏa
Mưa tạnh non Nam núi biếc dài
Liễu ngự vẫy theo nghìn trượng lướt
Hoa rừng chẳng đợi sớm ban mai
Đã hay ơn thánh sâu vô hạn
Mừng nỗi thời hoa lắm kẻ tài
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Tức cung Hưng Khánh.
[2] Bồng Lai, Hưng Khánh, Vọng Cung. Còn có thuyết nói là: Minh Đường, Bích Ung, Linh Đài.
[3] Đài được dựng từ thời Hán.
[4] Chung Nam Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đăng » Phụng hoạ thánh chế tòng Bồng Lai hướng Hưng Khánh các, đạo trung lưu xuân vũ trung xuân vọng chi tác ứng chế