08/12/2022 04:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:05

 

Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ