18/01/2021 18:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sáng trăng trải chiếu hai hàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 09:11

 

Sáng trăng trải chiếu hai hàng,
Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sáng trăng trải chiếu hai hàng