03/02/2023 11:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 25/03/2016 07:15

 

Trăng trú ngụ nơi vùng khuya khoắt
Mỉm môi cười ửng đỏ xuân trinh
Có biết đâu một gã si tình
Say chếnh choáng ngất ngây hồn phách.
Nguồn: Nụ tình (Nhạc trẻ Hàn Quốc Vũ), NXB Âm nhạc DIHAVINA, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Trăng