06/10/2022 15:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Tùng Đường “Thu hoài” chi tác nhân thứ kỳ vận
讀松堂秋懷之作因次其韻

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 21:18

 

Nguyên tác

海甸西風教旅情,
筆峰殘月徬窗明。
漫相一夕論天古,
無那懷人獨四更。
北伐重山勞轉餉,
南來諸將畏談兵。
吟殘塞上新秋曲,
臥聽蕭蕭簷雨聲。

Phiên âm

Hải điện tây phong giáo lữ tình,
Bút Phong[1] tàn nguyệt bạng song minh.
Mạn tương nhất tịch luân thiên cổ,
Vô na hoài nhân độc tứ canh.
Bắc phạt trùng sơn lao chuyển hướng,
Nam lai chư tướng uý đàm binh.
Ngâm tàn tái thượng tân thu khúc,
Ngoạ thính tiêu tiêu thiếm vũ thanh.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Gió tây, lữ thứ bàng hoàng
Ngoài song thưa ánh trăng tàn Bút phong.
Chuyện ngàn xưa, ngọn đèn chong.
Một mình ta nhớ người trong đêm trường
Trập trùng quân Bắc chuyển lương,
Tướng Nam vào, ngại nói tường việc binh.
"Tân thu" ngâm dứt trên thành
Nằm nghe mưa rớt thâu canh trước thềm.
Tùng Đường tức Đỗ Đăng Đệ, làm thượng thư bộ Hộ dưới triều nhà Nguyễn, có thời gian làm quan cùng triều với tác giả.

[1] Tên một quả núi ở Quảng Ngãi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Độc Tùng Đường “Thu hoài” chi tác nhân thứ kỳ vận