15/06/2021 19:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vui và buồn

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 19/06/2006 17:03

 

Các con còn nhỏ phải không
Thấy ông cười khóc mà không vui buồn
(Không vui sao cười ? không buồn sao khóc ?)

Khóc vì trăng mọc mưa nguồn
Cười vì tuyết đổ vui buồn muôn phương

Quanh năm lạc nẻo lầm đường
Thu về xuân lại mộng trường chia xa

Đời bất tuyệt, mộng nguy nga
Lẽ nào có thể tiên nga điêu tàn

Ngày xuân chín chục thiều quang
Cành lê trắng điểm, lá vàng ở đâu ?

(Em đi từ tỉnh mộng đầu
Một mình ở lại anh sầu trăm năm

Em từ vô tận xa xăm
Trùng lai chất vấn: từ trăm năm nào)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Vui và buồn