30/07/2021 01:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều và em

Tác giả: Văn Duy

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2009 02:27

 

Nắng chiều trôi bàng bạc
Em giữ màu lá xanh
Thói đời quen đặm nhạt
Em hết mình
           cho anh
Tháng 10 năm 1999
Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Duy » Chiều và em