27/09/2020 20:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi Charlotte von Stein
An Charlotte von Stein

Tác giả: Johann Wolfgang von Goethe

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2012 03:05

 

Nguyên tác

Und ich geh meinen alten Gang
Meine liebe Wiese lang.
Tauche mich in die Sonne früh,
Bad ab im Monde des Tages Müh.
Leb in Liebes-Klarheit und -Kraft,
Tut mir wohl des Herren Nachbarschaft,
Der in Liebes-Dumpfheit und -Kraft hinlebt
Und sich durch seltnes Wesen webt.

Bản dịch của Trần Đương

Và anh lại đi theo nhịp cũ xưa
Dọc bờ xanh bãi cỏ
Anh lại tắm mình trong nắng mai tươi đỏ
Trong ánh trăng của ngày tháng chuyên cần

Anh lại sống trong tình yêu và sức mạnh phi thường
Chẳng như ai thả mình theo năm tháng
Cứ nổi trôi theo nhịp sống mỏi mòn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Johann Wolfgang von Goethe » Gửi Charlotte von Stein