30/11/2020 20:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Còn duyên kẻ đón người đưa (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 27/03/2008 06:24

 

Còn duyên kẻ đón người đưa,
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Còn duyên kẻ đón người đưa (I)